"Wylać dziecko z kąpielą" - skąd się wziął związek frazeologiczny?

foto

Drzeworyt, XV w.

W późnym średniowieczu, po epidemii dżumy, do serca wzięto sobie powiedzenie, że częste mycie skraca życie i jak ognia unikano kontaktu z wodą. Kąpieli zażywano kilka razy w roku, zgodnie z ustalonym rytuałem, którego zakłócenie mogłoby zniszczyć ład panujący na świecie.

Duża wanna wypełniana była ciepłą wodą. Wchodził do niej najpierw mężczyzna, głowa rodziny, który jako jedyny cieszył się przywilejem kąpania w czystej wodzie. Po nim do tej samej wanny z tą samą, choć już nieco chłodniejszą wodą, wchodzili starsi synowie i inni mężczyźni należący do rodziny. Następnie kobiety w kolejności zgodnej z rodzinną hierarchią, dzieci, a na końcu niemowlaki. Do tego czasu woda była już tak brudna, że czasem można było w niej coś zgubić, np. dziecko. Stąd właśnie wzięła się przestroga "nie wylej dziecka z kąpielą".

Ten związek frazeologiczny znaczy ni mniej, ni więcej tylko - uważaj, abyś chcąc osiągnąć jakiś cel, nie stracił czegoś cenniejszego. O powstawaniu i rodzajach związków frazeologicznych przeczytasz tutaj »

Zobacz także