Leśny dziadek


Leśny Dziadek

"Leśny dziadek" jest nietaktownym wyrażeniem, które oznacza lekceważący stosunek nadawcy wypowiedzi do osoby, której wypowiedź dotyczy. W ten sposób określany jest człowiek zazwyczaj starszy, który zdaje się nie rozumieć wymagań, jakie stawia przed nim współczesności lub nie jest w stanie im sprostać.

Badacze nie potrafią w sposób jednoznaczny wyjaśnić pochodzenia tego frazeologizmu. Jedni sądzą, że pochodzi od Leśnego Dziada - postaci z mitologii słowiańskiej, zwanej też Leszym lub Borowym. Był on demonem lasu, jego panem, władcą i strażnikiem. W nocy przybierał postać człowieka, za dnia był niedźwiedziem i wyganiał z boru intruzów. Poza porządkiem w lesie niewiele go interesowało.
Inni badacze wskazują jednak, że pejoratywne wyrażenie "leśny dziadek" zostało spopularyzowane dopiero w XX wieku. Zaczęto go używać po drugiej wojnie światowej najpierw w odniesieniu do przedwojennej generalicji, której zarzucano nieudolność i obarczano ją odpowiedzialnością za klęskę wrześniową, a potem określenie zostało rozciągnięte na innych kombatantów i partyzantów, zachowujących się w powojennej rzeczywistości w taki sposób, jakby nie dostrzegali, że Polska nie  jest krajem suwerennym

Współcześnie "leśnymi dziadkami" nazywane bywają osoby o niegdyś wielkich osiągnięciach w jakiejś dziedzinie i nadal uważający się za ekspertów, pomimo postępu i zmian, które w tej dziedzinie zaszły, a którym nie są już w stanie z sukcesem stawić czoła.

Zobacz także