Panika, rozpacz, makabra, czyli dantejskie sceny


G. Stradano, Piekło

Dante Alighieri, średniowieczny włoski poeta, jest autorem "Boskiej komedii", w której opisał swoją wędrówkę po zaświatach. Zwiedzając Piekło, w towarzystwie jednego z jego rezydentów, Wergiliusza, Dante miał zobaczyć na własne oczy, jakim mękom i cierpieniom poddani zostają grzesznicy. Wstrząsające sceny opisane w poemacie wywarły na czytelnikach niezatarte wrażenie. Od czasu wydania utworu, opisy wydarzeń okrutnych, wstrząsających, drastycznych, makabrycznych z udziałem tłumu ogarniętego rozpaczą i paniką nazywane są, od imienia poety, dantejskimi scenami.

Mimo że frazeologizm jest powszechnie używany, niewiele osób potrafi powiedzieć, co konkretnie Dante widział podczas wycieczki. Otóż przemierzając dziewięć piekielnych kręgów, poeta zobaczył między innymi:

- nagich ludzi porywanych przez wiatr i rozbijanych o skały,
- ludzkie ciała boleśnie kąsane przez chmary owadów,
- robactwo, spijające krew ściekającą z otwartych ran,
- tłumy grzęznące w bagnistej ziemi, jak wieprze w błocie i wyjące jak psy z bezsilności,
- ludzi żarzących się jak pochodnie,
- płomienie spadające z nieba na biegnących bez wytchnienia sodomitów,
- wynędzniałych grzeszników biczowanych przez diabły,
- zbrodniarzy topiących się w rzece wrzącej krwi,
- trędowatych rozdrapujących strupy na swych cuchnących ciałach,
- bestię - Szatana pożerającego największych zdrajców.
Cierpieniom towarzyszyły jęki, okrzyki rozpaczy, błagania o litość, które łączyły się w jeden przejmujący wrzask.

Pełną listę dantejskich scen i szczegółowy opis mąk i kar, którymi poddani zostali grzesznicy znajdziesz tutaj>>

Zobacz także