Zapędzić w kozi róg


Wizerunek diabła z kozimi rogami

"Zapędzić w kozi róg" znaczy tyle, co napędzić komuś strachu. Frazeologizm został zapożyczony z języka niemieckiego, gdzie funkcjonuje jako: "ins Bockshorn jagen".

Niemieccy badacze od lat zastanawiają się nad etymologią tego zwrotu.
Jedni sądzą, że pierwotnie oznaczał on "wpędzenie kogoś na rogi diabła", czyli napędzenie mu takiego strachu, jaki wywołać mogłoby tylko spotkanie oko w oko ze złym. Podania ludowe mówią, że diabły mają na głowach koźle rogi. "Kozi róg" byłby zatem synonimem "rogu diabelskiego".

Inna hipoteza mówi, że frazeologizm nawiązuje do starogermańskiej kary wymierzanej przestępcom. Podczas odczytywania wyroku miano winnego ubierać w koźlą skórę a następnie włóczono go po mieście w tym stroju.

Zobacz także