Najlepszy poradnik świata


     Tomasz a Kempis

Najlepszy poradnik jak żyć napisany został w średniowieczu po łacinie. W ciągu pięciuset lat został przetłumaczony na przeszło 100 języków. Do naszych czasów przetrwało 700 manuskryptów dzieła, drukiem wydano je kilka tysięcy razy. Zyciowe rady i wskazówki z książki czerpały takie postaci jak Tomasz Morus (pisarz i polityk), Pierre Corneille (dramaturg), Izaak Newton (wybitny fizyk), Jean Mariie Ampere (fizyk i matematyk, badacz elektromagnetyzmu) Gottfried Leibniz (filozof i wybitny matematyk), Ludwig van Beethoven (kompozytor), Johann Goethe (poeta), Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld (sekretarz generalny ONZ) oraz wielu władców i świętych Kościoła Katolickiego.

Mowa o napisanym w XV wieku dziele "O naśladowaniu Chrystusa". Autorstwo poradnika przypisuje się niemieckiemu zakonnikowi Tomaszowi a Kempis. Na język polski książkę przetłumaczył w 1545 roku Jakub Wujek. Pozycja cieszyła się niesłabnącym powodzeniem przez setki lat wśród wybitnych Polaków. Do jej czytania zachęcał przyjaciół Adam Mickiewicz. Sam znał na pamięć obszerne fragmenty dzieła. Entuzjastycznie wypowiadali się także o poradniku literaci: Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Stefan Zeromski, Bolesław Prus, Jerzy Liebert, Aleksander Wat, Kazimiera Iłłakowiczówna oraz uczeni: Stanisław Pigoń i Piotr Chmielowski. Czytywał je bohater, rotmistrz Witold Pilecki.

Mimo że książka nie jest na liście lektur obowiązkowych, przeczytać powinien ją każdy, kto chce być nazwany człowiekiem mądrym i kulturalnym. Warto przeczytać poradnik, z którego korzystali najwybitniejsi.

Zobacz także