Strumień mistycznych uniesień

foto

Alonso Cano, Cuś św. Bernarda

Załączone obok dzieło przedstawia wizję świętego Bernarda z Clairvaux, XII-wiecznego mistyka, teologa, reformatora cystersów. Podobno Bernard modląc się, popadał w głębokie ekstazy. Legenda mówi, że w trakcie jednej z nich, gdy prosił Maryję, by okazała, że jest matką, zobaczył, jak z piersi Madonny tryska na niego strumień mleka. Św. Bernard uważał, że istnieje kilka stopni poznania:
  • I stopień osiągany przez pokorę,
  • II przez współczucie,
  • III stopień przez kontemplację.

Szczytem kontemplacyjnego poznania jest ekstaza - następuje ona, gdy umysł oglądając Boga, przejęty podziwem dla Jego wielkości, zapomina o sobie; wówczas duma wyrywa się z ciała i zatapia się w Bogu. Przypomnij sobie, proszę, widzenie Ewy i widzenie księdza Piotra w "Dziadach" Adama Mickiewicza, idealnie odpowiadają mistycznej koncepcji Bernarda.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj »

Zobacz także