Nie tylko Gwiazda Betlejemska


Sz. Czechowicz, Pokłon Trzech Króli

Zgodnie z "Biblią" Gwiazda Betlejemską była obiektem astronomicznym, który pojawił się na niebie obwieszczając narodziny Jezusa Chrystusa. Podążając za gwiazdą, Mędrcy ze Wschodu dotarli do betlejemskiej stajenki i mogli złożyć dary Dzieciątku. Na wezwanie aniołów zaś do żłobka przybiegli pasterze, by pokłonić się Zbawicielowi.

Spisana w XIII wieku przez Jakuba de Voragine "Złota legenda" zawierająca szereg apokryfów i legend związanych z chrześcijaństwem i katolickimi świętymi, wymienia kilka innych cudów, które miały towarzyszyć Bożemu Narodzeniu.

1. W dniu narodzin Jezusa w Rzymie zawaliła się dwustuletnia Świątynia Pokoju, w której umieszczony był posąg Romulusa. Zgodnie z wyrocznią Apollina świątynia ta wraz z posągiem miała się obrócić się w gruz w dniu, w którym dziewica urodzi syna. Na jej miejscu wybudowany został kościół Maryi Panny.

2. W Rzymie woda z pewnego źródła zmieniła się w oliwę i popłynęła tak, aż do Tybru. To wydarzenie także było zgodne ze starożytną przepowiednią. Przepowiedzieć je miała wróżka Sybilla, która twierdziła, że Zbawiciel narodzi się się wtedy, gdy z ziemi tryśnie źródło oliwy.

3. Ta sama Sybilla dostrzegając złote koło wokół słońca, a w środku koła piękną kobietę trzymająca noworodka miała poinformować cesarza, że oto narodziło się Dziecię, które będzie większe od niego. Cesarz kazał w komnacie, w której zdarzył się cud, ustawić ołtarz nieba. Dziś na jego miejscu znajduje się kościół Najświętszej Marii Ara Coeli.

4. W noc narodzin Zbawiciela zakwitły także winnice Engady, przyniosły owoc i wydały wino.

5. Tej nocy, zgodnie z legendą, zginęli także wszyscy sodomici na świecie. Święty Hieronim mówił , że "taka jasność powstała tej nocy, że zgasiła wszystkich, którzy oddali się występkowi". Święty Augustyn zaś dodawał, że "Bóg nie mógł wcielić się w naturę ludzką, dopóki istniał w tej naturze występek przeciw naturze."

6. W chwili, gdy narodził się Zbawiciel, wszystkie posągi egipskich bożków roztrzaskały się na kawałki. Był to znak, że wypełniły się słowa proroka Jeremiasza zapowiadającego przyjście Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem, jedynym, który ma być wielbiony z Ojcem i Duchem Świętym.

O innych legendarnych cudach, które zdarzyły się w nocy i w dniu Narodzenia Jezusa możesz poczytać na kartach "Złotej legendy" Jakuba de Voragine.

Zobacz także