O zachowaniu się przy stole


     Miniatura średniowieczna

Dobre maniery były podstawą sukcesów towarzyskich od najdawniejszych czasów. Zasady dobrego zachowania przez wieku zmieniły się mniej niż można by sądzić. Dowodem na to jest średniowieczny wiersz Słoty "O zachowaniu się przy stole"

>Jego autor zalecał czytelnikom, by podczas uczt kierowali się kilkoma zasadami:

- należy zawsze pamiętać, że wspólne biesiadowanie służy nie tylko zaspokojeniu głodu, ale także podtrzymaniu więzi towarzyskich,
- przy stole należy zająć miejsce stosowne do własnego stanu i pozycji towarzyskiej, najlepiej wskazane przez gospodarza,
- współbiesiadników warto zabawiać miłą rozmową, a unikać używania nieodpowiednich słów i poruszania drażliwych tematów,
- do stołu należy usiąść z czystymi, wymytymi rękoma,
- niewskazane jest zabieranie całych półmisków z przekąskami, ani zgarnianie z nich wszystkiego na swój talerz,
- naganne jest wybieranie smacznych kąsków z talerza sąsiada, - warto jednak dbać o sąsiadów i zapytać, czy nałożyć im jakąś przekąskę.

Nieco miejsca poświęca Słota zachowaniu kobiet przy stole. Radzi niewiastom kroić małe kęsy i unikać opychania się jedzeniem. Zwraca uwagę, że to obecni panowie i rycerze powinni służyć damom i podawać im półmiski z potrawami. Kobiety bowiem zasługują na wyjątkowy szacunek i cześć przez wzgląd na Matkę Bożą.

Minęło 600 lat, a średniowieczne porady nadal są aktualne.

Zobacz także