Czarny koń


Konie arabskie, XIX w.

Czarnym koniem nazywany bywa niespodziewany zwycięzca, osoba mająca nieoczekiwany, znaczący wpływ na rozwój wydarzeń lub sytuacji zakończonych sukcesem.

Wyrażenie zapożyczone zostało do polszczyzny z języka angielskiego, gdzie z kolei wprowadził je, w początkach XIX wieku, pisarz i dwukrotny premier rządu Wlk. Brytanii Benjamin Disraeli. W swej powieści "Młody książę", literat opisując wyścigi konne, zamieścił następujące zdanie: "Czarny koń, o którym nigdy nie pomyślano, że mógłby triumfować i który nigdy nie był umieszczany na liście potencjalnych zwycięzców, ruszył wzdłuż trybun i wygrał".

Disraeli był człowiekiem bardzo wpływowym, a jego dzieła budziły zainteresowanie, były czytane i komentowane na całym świecie. Od połowy XIX wieku frazeologizm "czarny koń" używany był powszechnie w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do polityków, którzy nieoczekiwanie wygrywali wybory prezydenckie.

Wraz z rozwojem prasy i mediów "czarny koń" trafił i do polszczyzny.

Zobacz także