Bardzo uprzejmy list bardzo uprzejmego władcy


Portret Zygmunta III, ok. 1590

Najsłynniejsze w Polsce królewskie listy wyszły spod pióra Jana III Sobieskiego, który często przebywając poza pałacem, słał wieści ukochanej żonie Marysieńce, nie szczędząc jej czułości. Wydaje się jednak, że najbardziej uprzejmy list w historii królewskiej korespondencji został napisany kilkadziesiąt lat wcześniej przez Zygmunta III Wazę. Odnosząc się do faktu pochwycenia przez mieszczan litewskich rosyjskich szpiegów, król napisał do magnata Lwa Sapiehy następujące słowa:

"Zygmunt III z bożej łaski król Polski, Wielkie Książe Litewskie, Ruskie, Pruskie, Żmudzkie, Mazowieckie, Inflanckie, etc., a Szwedzki, Gotski, Wandalski, dziedziczny król.

Wielmożny uprzejmie nam miły. Doszło do nas wiedzieć z pisania Uprzejmości Twojej o zatrzymaniu od mieszczan naszych wileńskich Moskwy szpiegierzów, z którem co by dalej czynić mieli Uprzejmość Wasza informatiej naszej potrzebujesz. To Uprzejmości Twojej pochwaliwszy, zlecamy Uprzejmości Twojej, abyś Uprzejmość Twoja (lubo to ta Moskwa jako Uprzejmość Twoja z Wielmożnym Podskarbim naszym Wielkiego Księstwa Litewskiego nam oznajmiliście są poddanemi naszemy z Białej [miasto nad rzeką Krzną]) bojarom moskiewskiem pro eondem przez pisanie swe oznajmił, aby nie rozumieli, żeby się tem pakta z niemi zawarte wzrywać miały. Puszcza się to jednak na zdanie Uprzejmości Twojej. W czem że, Uprzejmość Twoja z powinności swej i dla łaski naszej postąpisz, co by było z pochwałą naszą nie wątpiemy, któremu dobrego od Pana zdrowia żądamy.

W Warszawie dnia 6 Octobra Roku Pańskiego 1620. Panowania królestw naszych polskiego XXXIII, a szwedzkiego XXVII roku.
Sigismundus Rex
( tekst listu za staropolscy.pl)

Widać, że Zygmunt III Waza uznawał, iż uprzejmości w listach nigdy za wiele.

Zobacz także
Sezon na kawę
foto

W "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, nie bez przyczyny nazywanym narodową epopeją, znajdziesz opi... więcej »