Miesiąc miodowy Adama Mickiewicza


Celina Mickiewiczowa

W połowie sierpnia 1834 roku, Adam Mickiewicz dzielił się w liście do przyjaciela Edwarda Antoniego Odyńca wrażeniami z pierwszych tygodni swojego małżeństwa z Celiną Szymanowską. 

Zaznaczał, że przez ten czas ani razu nie był w złym nastroju, za to często bywał tak wesoły, jak za dawnych szczęśliwych czasów. Donosił, że Celina jest także "zupełnie szczęśliwą i cieszy się jak dziecko."

Mickiewiczowie zamieszkali w trzypokojowym mieszkaniu na przedmieściach Paryża. Zgodnie z relacją Adama, Celina rano robiła kawę, a potem "niby to gospodarowała, kręciła się, świegotała i śmiała się aż do wieczora". Małżonkowie rzadko wychodzili wieczorami. Niekiedy odwiedzali ich przyjaciele Mickiewicza. Poeta zauważał jednak, że czuli się trochę niezręcznie. "...niezupełnie przywykli do mojego nowego meblu i trochę zażenowani" - tłumaczył żartobliwie. Zapowiadał jednak, że próżnowanie wkrótce zamieni na bardziej pracowite życie.

Zobacz także