Język i gramatyka

Skutecznie, prosto i ciekawie wytłumaczymy Ci zagadnienia dotyczące języka polskiego i gramatyki. Dowiesz się także, jak wykorzystać w życiu tę wiedzę. Co to jest styl wypowiedzi? Na czym polega archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja? Czym różni się gwara od dialektu? Co to jest akt komunikacji? Jak odróżnić perswazję od manipulacji? Kiedy warto wprowadzić do wypowiedzi elementy stylu artystycznego, a kiedy naukowego? Czym różni się przysłowie od powiedzenia? Jak powstają neologizmy? Jak odróżnić oksymoron od antytezy? Kiedy mówimy o symbolu, a kiedy o alegorii? Jak rozbudowana musi byś apostrofa, aby można ją było nazwać inwokacją? Kiedy wypowiedzenie jest zdaniem, a kiedy równoważnikiem zdania? Jak zbudowane jest zdanie pojedyncze, a jak złożone? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w edusensownych materiałach. Jeśli szukasz informacji o formach czasownika, odmianie rzeczowników, liczebnikach, przymiotnikach i innych częściach mowy, ucieszą Cię pliki z informacjami na ten temat. Codziennie dodajemy nowe materiały.

Zaglądaj do nas często!

Apostrofy i inwokacje

Dowiesz się , co to jest apostrofa i co to jest inwokacja, a także dlaczego warto używać tych środków stylistycznych w wypowiedzi.

więcej »

Funkcja impresywna tekstu

Dowiesz się, co to jest funkcja impresywna tekstu, jakie teksty są tekstami o funkcji impresywnej, co to jest perswazja i czym różni się perswazja od manipulacji.

więcej »

Liczebniki

Poznasz liczebniki główne, ułamkowe, zbiorowe, porządkowe i dowiesz się, jak należy je odmieniać.

więcej »